Kom. Narod. z powodu prawa o cudzoziemcach w Izbie Deputowanych 9 IV przyjętego (\"Zdanie sprawy z czynności Kom. Nar. Pol. XII 1831-V1832\", Paryż 1832, str.87)

E-książki

Informacje