To tylko ślady

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Wiersze Jana Krzysztofa Piaseckiego, pulsujące żywą i wrażliwą emocjonalnością, wyciszoną niemal do szeptu, są autentycznym świadectwem silnych doznań bohatera lirycznego w jego codziennym obcowaniu z ludźmi i przyrodą Wzgórz Sokólskich, są poetycką kroniką wrastania w ten świat...

Cena: 15,12
Dostępność: dostępny do tygodnia