Zagrożenia ładu społecznego Tom 1

Polityka

Informacje

Praca jest poświęcona problematyce ładu społecznego i jego zagrożeń. Omówiono w niej szczegółowo metodologię badań nad patologią społeczną, a także konteksty analiz zagrożeń ładu społecznego (moralny i etyczny, psychologiczny, biologiczny, prawny, społeczno-kulturowy,...

Cena: 70,83
Dostępność: dostępny od ręki